투르크 고대 역사

ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ

Türklerde, yarı göçebe yaşam tarzı vardır. (Yaylak-Kışlak)
sebebi: Coğrafi Koşullar.

Ülke : hükümdar ailesinin ortak malıdır. (Bu anlayış ilk Türk Devletlerinin ömrünün kısa olmasına ve çabuk yıkılmalarına sebep olmuştur)

Türk devletlerinde ilk yazılı belgeler KUTLUK (II.Göktürk) devletine aittir ORHUN KİTABELERİ.

İlk defa yerleşik hayat geçen ve şehir kuran Türk devleti UYGURLAR’dır.

TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ

1. Orta Asya’nın çölleşmesi(황무지) ve kuraklık. (Temel ve ekonomik, doğal sebep)
2. Salgın hastalıklar전염병, hayvan hastalıkları.
3. Taht kavgaları, iç çatışmalar.(KUT anlayışı)
4. Çin ve Moğol baskıları. (Siyasi sebep)
5. Boylar arası mücadele.(Siyasi sebep, bağımsızlık anlayışı)
6. Nüfus artışı ve geçim sıkıntısı.(Ekonomik sebep)

TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI
1. Türkler medeniyetlerini gittikleri yerlere taşıdılar. (Atı evcilleştirme, demiri işleme)
2. Türklerin belli bir coğrafyada olmaması, Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır.
3. Türk kültürü yayıldı.(퍼뜨려졌다)
4. Avrupa’ya giden Türkler, yerleşik kültüre sahip olan Slavlar arasında asimile (dejenere) olmuşlardır.
5. Hindistan’a gidenler savaşçılık özelliğini kaybetmişlerdir.

BÜYÜK HUNLAR
Teoman, bilinen ilk hükümdarı (M.Ö. 220)
Türklerden korunmak için Çin devleti Çin seddini yaptı. (M.Ö. 214)
Mete han hükümdar oldu (M.Ö.209)
Hunlar ikiye ayrıldı (M.S.48)

METE HAN

İKİLİ TEŞKİLAT : Devlet yönetiminde Doğuyu kağan Batıyı yabgu Yönetir.
ONLU SİSTEM : Askeri teşkilattır. Onbaşı, yüzbaşı binbaşı vs. Günümüzde birçok ordunun temeli bu sisteme dayanır.

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: